På Villa Skogshyddan har vi inställningen att ”återfall” hos missbrukare är något som man förväntar sig och bör användas vid behandling av missbruk; återfall ett symtom på att en person inte har kontroll över sitt användande av droger eller alkohol. Det är alltså inte en tillbakagång eller något negativt. I stället ger det väsentlig information om klienten och hens livssituation. Följaktligen skriver vi inte ut en klient som tar sig ett återfall – om det inte är nödvändigt med hänsyn till andra klienter eller olika säkerhetsaspekter.