Vi arbetar utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande Intervju (MI) och Återfallsprevention (ÅP). 

Vårt arbetssätt är strikt individanpassad, vilket innebär att behandling, utslussning och uppföljning skräddarsys utifrån varje klients livssituation, behov och problem.

Individanpassningen innebär även att vi tolererar och arbetar med återfall, samt att vår psykiatrikerkonsult, när det behövs, kan samarbeta med hemmavarande läkare eller vårdgivare.