Rutiner för brand och utrymning.

BRANDRISK VÄRDERING
-Ej tillåtet att röka inomhus. Levande ljus är ej tillåtna. Vi grillar aldrig inom fastigheten. Använder kommunens offentliga grillplatser.


-Klienter med sömntabletter.

-Att brand uppstår pga. sängrökning.


-Automatiskt brandalarm, personal finns alltid på plats.

Villa Skogshyddans rutiner för brandskydd har sin grund i Systematiskt brandskyddsarbete som är en egen kontroll av brandskydd för företag och organisationer. Pärmen i sin helhet finns på kontoret och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.
Fastigheten är byggd 1911 och planytan är 300 kvm. Antal våningsplan 2. Fastigheten är helt igenom av trä. Förutom yttertaket som är av plåt.

Fastighetsbeteckning: Blodboken 4
Adress: Rödboksgatan 11
Fastighetsägare: Villa Skogshyddan AB
Postadress: Box 199, 523 24 Ulricehamn
Telefon: 0321-12424

Verksamheten består av Hem för vård och boende.
Verksamheten bedrivs dygnet runt.
Plats för 9 klienter.
Dagtid kan det vara max 14 personer.
Nattid kan det vara max 10 personer.

Fastigheten har automatiskt brandlarm. Ej kopplat till larmcentral, men huset är alltid bemannat av personal. Dörrarna till rummen håller brandklass El 30.

Rökdetektorer finns i samtliga boende rum och lokaler, på Villa Skogshyddan och är sammankopplade till en larmenhet i kontoret med larmklocka i hallen. Vid utlöst larm ljuder signal från samtliga detektorer och larmklocka. Ett utlöst larm skall undersökas innan larmsignalen stängs ned. Samtliga rök och branddetektorer i huset ska undersökas för att rätt enhet ska lokaliseras

Vid inträffad brand:
-Rädda först dem som är i uppenbar fara.
-Larma genom att ringa 112. Ange var det brinner. Vem som ringer. Om det finns innestängda människor.
-Varna övriga som hotas av branden
-Släck branden om det bedöms möjligt.
-Stäng in branden –genom att hålla alla dörrar stängda förhindras att brand och rök sprider sig.
-Återsamling vid brevlådan ute vid infarten på Rödboksgatan 11.

När du känner röklukt:
• Avbryt omedelbart pågående arbete.
• Undersök snabbt varifrån röken kan komma.
• Om möjligt släck branden.

Vid utrymning:
• Avbryt omedelbart pågående arbete.
• Alla går ut och samlas på angiven plats återsamlingspunkt brevlådan
Rödboksgatan 11.
• Upptäcker du rök under utrymningen, välj alternativ utrymningsväg.
Utrymning får aldrig ske genom rök.