Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

 

"Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården" är en handbok om patienters och klienters rättigheter och möjligheter i kontakt med missbruks- och beroendeenheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Skriften riktar sig till vuxna som söker vård för missbruks/beroendeproblem. Handboken innehåller också kortfattad information om rättigheter i arbetslivet och om frivilligorganisationerna och klientrörelserna som alternativ och komplement till den allmänt finansierade vården.
Sekundär målgrupp är personer verksamma i missbruks- och beroendevård.
Skriften är framtagen av RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende, och finns utgiven på svenska, arabiska, engelska, ryska och somaliska.

Länk till boken i PDF-format.