Samtycke till kontroller av förekomst av alkohol och droger.

Villa Skogshyddan behöver kontrollera att alkohol och droger inte kommer in i verksamheten. För att göra det så vill vi att Du samtycker till att vi får genomföra kontroller av förekomst av alkohol- och eller andra droger. Eftersom du är i behandling hos oss så vill även vår uppdragsgivare att vi ska kontrollera förekomst av alkohol och droger i verksamheten.

Testmetoder som används:
Alkoholkontroll med hjälp av alkometer.
Drogkontroll med hjälp av urinprov och drogsticka.

Situationer då kontroller genomförs är:
Vid misstanke om konsumtion/intag av alkohol och -eller droger.
Vid återkomst efter ledighet.
Rutinprovtagning.

Kontroller som jag samtycker till:
Alkoholkontroll, utandning
Drogkontroll, urin.

Om samtycke till kontroller.
Lagstiftningen medger icke att kontroller av alkohol och droger sker utan ditt uttryckliga samtycke.
Du kan när som helst ta tillbaks lämnade samtycke till sådana kontroller. Om du inte samtycker till att lämna prover i enlighet med ovanstående betraktar vi det som att du inte vill vara inskriven hos oss. Vägran journalförs och meddelas uppdragsgivaren som eventuellt skulle kunna besluta om utskrivning. Genom att du skriver på informationsbladet vid inskrivningen till Villa Skogshyddan samtycker du också till att drogtestas.