Klagomål, synpunkter och beröm.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter, synpunkter och tips. Vi kommer att använda detta i vårt förbättringsarbete. Du behöver inte uppge ditt namn om du inte vill.
Oavsett om du är inskriven, anhörig, uppdragsgivare, personal eller har en annan relation till vår verksamhet, så tar vi emot dina uppgifter.
Du kan lämna uppgifter skriftligt i vår klagomålsblankett eller på annat papper, men givetvis även muntligt. Du kan även via vår hemsida lämna synpunkter, klagomål
och beröm.

Du har givetvis rätt att framföra synpunkter och klagomål till din handläggare samt till vår tillsynsmyndighet som är Inspektionen för vård och omsorg, IVO.


Kontaktuppgifter till IVO
Inspektionen för Vård och Omsorg
Avdelning sydväst
Box 53148
400 15 Göteborg.
Telefon: 010-788 50 00