Dina läkemedel och tillhörigheter på Villa Skogshyddan.

Om du plötsligt avbryter din behandling, d.v.s. frångår din genomförandeplan på Villa Skogshyddan så får du ej med dig dina läkemedel. Dessa lämnas istället till Apoteket Kronan för makulering.

Om du plötsligt avbryter din behandling så ansvarar vi för dina tillhörigheter i två veckor. Vi packar ihop dina tillhörigheter när socialtjänsten bekräftat din avslutade behandling. Om du inte hämtar dina tillhörigheter så måste vi så småningom lämna dessa till kommunens sopstation.