Schema

 

Måndag

 

 

Tisdag

 

Onsdag

 

Torsdag

 

Fredag

 

Lördag

 

Söndag

08.00-

Morgon-

sträckning

08.00-

Morgon-

sträckning

08.00-

Morgon-

sträckning

08.00-

Morgon-

sträckning

08.00-

Morgon-

sträckning

09.00-

Morgon-

sträckning

09.00-

Morgon-

sträckning

 

Frukost

08.15

 

 

Frukost

08.15

 

 

 

Frukost

08.15

 

 

Frukost

08.15

 

 

Frukost

08.15

 

 

Frukost

09.15

 

 

Frukost

09.15

 

 

Hus möte

09.30

 

 

Morgon möte

09.30

 

 

Morgon möte

 09.30

 

 

Morgon möte

09.30

 

 

Morgon möte

09.30

 

 

Morgon möte

09.30

 

 

Morgon möte

09.30

 

 

Grupp/

Föreläsning

09.45-11.15

 

 

Grupp/

Föreläsning

09.45-11.15

 

 

Grupp/

Föreläsning

09.45-11.15

 

 

Exponering/

Beteende-

aktivering

9.45

 

 

Grupp/

Föreläsning

09.45-11.15

 

 

Egen tid, för städning av rum, tvätt, promenad mm.

 

 

 

 

 

Egen tid, för städning av rum, tvätt, promenad mm.

 

 

 

 

 

Promenad

11.30

 

Promenad

11.30

 

 

Promenad

11.30

 

 

Promenad

11.30

 

 

Promenad

11.30

 

12.00

Lunch

 

12.00

Lunch

 

12.00

Lunch

 

12.00

Lunch

 

12.00

Lunch

 

12.30

Lunch

 

12.30

Lunch

 

13.00–15.00

Friskvård

 

13.00–15.30

Behandling-

konferens

13.00–15.00

Friskvård

13.00–15.30

Gemensam städning

13.00–15.00

Friskvård

 

13.00–15.00

Friskvård

 

13.00–15.00

Friskvård

 

Fika 15.00

 

Fika 15.00

Fika 15.00

Fika 15.00

Fika 15.00

Fika 15.00

Fika 15.00

Mellan

15.30–16.30

Kioskresa

Mellan

15.30–16.30

Kioskresa

Mellan

15.30–16.30

Kioskresa

Mellan

15.30–16.30

Kioskresa

Mellan

15.30–16.30

Kioskresa

Mellan

15.30–16.30

Kioskresa

Mellan

15.30–16.30

Kioskresa

18.00

Kvällsmat

18.00

Kvällsmat

18.00

Kvällsmat

18.00

Kvällsmat

18.00

Kvällsmat

18.00

Kvällsmat

18.00

Kvällsmat

22.00

Sista medicin delning

22.00

Sista medicin delning

22.00

Sista medicin delning

22.00

Sista medicin delning

22.00

Sista medicin delning

22.00

Sista medicin delning

22.00

Sista medicin delning

 

 

2015-05-11