Vi är personalen

Tomas Ekmanus -Institutionschef, leg. psykoterapeut / auktoriserad socionom, handledare i psykoterapi  
                                  och psykosocialt behandlingsarbete
Maria Larsson -Teamledare, behandlingsassistent, KBT steg 1 och NADA akupunktör 

Behandlingsassistenter på dygnet runt schema  som stödjer klienterna i dagliga rutiner. 

Per-Ola Andersson - Överläkare och specialist i allmän psykiatri
Eva Friberg - Leg. sjuksköterska ansvarig för läkemedelsdelegation
Berndt Westman -  Konsulterande leg. psykolog
Janet Granhage - Konsulterande jurist
 

 

Handledare: 

Berndt Westman - Leg psykoterapeut / leg psykolog, handledare

Hardy Olson - Leg psykoterapeut / socionom, handledare


Kris- och utvecklingsgrupp  - Tankesmedjan F-gruppen.
Hardy Olson - Leg. psykoterapeut / socionom, handledare, författare
Annika Klemendtsson - Överläkare, specialist i allmän psykiatri, EMDR
Anders Hansson - Auktoriserad socionom, handledare, adjunkt Karlstads Universitet
Carl-Otto Bergqvist - Auktoriserad socionom, handledare, familjerådgivare och drogterapeut
Tomas Ekmanus - Auktoriserad socionom, handledare, leg psykoterapeut i familjeterapi
Miljöansvarig för byggnadens inre- och yttre miljö.
Tomas Pettersson - Byggmästare, TP Bygg AB i Ulricehamn
Ekonomisk redovisningsfunktion.
Per-Inge Svensson - Pi Redovisning, Ulricehamn