Klientens egen struktur
Vår erfarenhet är att klienten har stor hjälp att hitta en egen struktur som kan användas även efter behandlingstiden. Varje klient får möjlighet till ett eget veckoschema som anpassas efter behandlingsplan och behandlingshemmets veckoschema.

Den egna strukturen kan innehålla moment som att vrida dygnet rätt, regelbundna måltider och träning. Den egna strukturen ska kunna speglas i "normen", 8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars sömn.