NYHETER
Villa Skogshyddan använder Infosoc Quality AB, ett IT-stöd som bidrar till ökad kvalitetssäkring.
Villa Skogshyddan har införskaffat och utbildat sin personal i Infosoc Quality AB, ett modernt databaserat verksamhetssystem för vårdgivare med stöd för journalföring och all övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I Infosoc finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter tiden hos oss. Tillsammans med den systematiska inventeringen som vi genomför samt IKMDOK ger detta oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta behandlingsresultat för våra klienter, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
Infosoc är ett viktigt hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla tillsynsmyndigheternas alla krav när det gäller dokumentation, behandlingsplanering, uppföljning, utvärdering och kvalitetsledning. Det förenklar också vårt arbete med att ta fram anbudsunderlag i samband med uppdragsgivarnas upphandling av vårdinsatser.
Kontakta oss gärna om Ni vill veta mer om hur vi använder Infosoc.
Ni kan också besöka leverantörens hemsida för mer information, www.infosoc.nu.

Vi använder Infosoc Quality AB:s digitala stöd för avvikelsehantering och kvalitetsmätning.