Kvalitetsmätning

För att veta vad vår uppdragsgivare tycker om vårt sätt att arbeta vore vi tacksamma  om du vill delta i vår undersökning.

Klicka på nedanstående länk och använd lösenordet som du fick i telefon av oss!


http://infosoc.nu/kv/Pages/Questionnaires/AnswerEmptyAnswerSheet.aspx?SurveyId=561