Välkommen till

     Villa Skogshyddan!

 

Vi är ett företag som vänder sig till människor med livsproblematik som behöver stöd, vägledning och psykoterapi.

Problem som i vissa fall kan ha lett till ett beroende eller missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Med hjälp av problemlösningsmodellen kartlägger vi problem, önskat tillstånd, hinder och resurser. För somatiska besvär anlitas primärvård, tandläkare och naprapat. För att få lindring i utsättning av läkemedel används bl.a. öronakupunktur.

Vår målgrupp är män och kvinnor från 21 år och uppåt som är frivilligt placerade enligt SoL, § 27 LVM,  eller kontraktsvård.